Fra et annet perspektiv

Dronefotografering egner seg godt til å vise eiendommens beliggenhet i forhold til offentlig kommunikasjon, skoler, idrettsanlegg, friområder, sjøen og marka. Fotografier fra drone kan også bidra til en stoppeffekt for annonsen ettersom de fleste eiendommer markedsføres med et interiørbilde eller fasadebilder fra bakkenivå som forsidebilde.


Ved å komme seg litt opp i høyden kan man få frem et litt annet perspektiv, vise helheten av eiendommen og knytte den sammen med nærområdet på en veldig effektiv måte.