Forandring fryder.

Med digital styling kan man raskt og kostnadseffektivt gjøre bildene av tomme rom mye mer interessante og iøynefallende.


Som hovedregel vil vi nesten alltid anbefale vanlig styling før fotografering. Det gir en helhetlig opplevelse fra annonsering til visning. Et tomt rom vil ofte oppleves mindre enn den faktisk er og derfor er styling viktig, spesielt i tomme boliger.


Men i de tilfellene hvor det ikke er er tid til eller hensiktsmessig å style boligen før fotograferingen er digital styling et godt alternativ. Vi har tilgang på en stor katalog med møbler og her finnes noe for enhver stil.


Man kan velge å style så mange eller få bilder man ønsker. Det er ikke naturlig å style alle bildene digitalt, men det vanligste er fra 2-3 til 5-6 bilder avhengig av størrelsen på eiendommen.